مقدمه: مطمئناً اگر فضا و ساختمان کتابخانه براساس اصول صحیح معماری ساخته و ویژگی¬های زیبایی¬شناختی در آن رعایت شود، تأثیرات بسیار مطلوبی بر ذهن مراجعه کنندگان خواهد داشت. استفاده از طراحی نور و سایه، تأکید روی خطوط، حجم‌ها، رنگ‌ها و سایر عوامل و همچنین تأکید بر معماری خاص هر دوره […]

این فایل شامل : پلان اتوکدی طبقات ۲ عدد نمای اتوکدی ۲ عدد برش مبلمان شده اتوکدی فایل حجم سه بعدی اتوکدی ۱۰ عدد رندر خارجی تریدی مکس پوستر فایل موجود میباشد. توجه :نقشه های موجود در این فایل دارای فرمت اتوکدی و قابل ویرایش می باشد. دانلود مستقیم از […]

این پروژه شامل: _پلان کامل مبلمان شده در سه طبقه _ دو عدد برش طولی وعرضی _ ۴ عدد نمای میلمان شده به صورت اتوکدی _طراحی سایت پلان _ ۱۲ عدد رندر باکیفیت خارجی _ ۵ عدد رندر باکیفیت خارجی نمونه رندر خارجی گرفته شده در فایل موجود نمونه رندر […]

این فایل شامل: _ پلان مبلمان شده طبقات(از طبقه ۱- تا طبقه هفتم) _ دو عدد برش به صورت طولی و عرضی _چهار عدد نما به صورت شمالی-شرقی-غربی و جنوبی _ طراحی سایت پلان _ ضمنا این فایل  دارای ۱۲ عدد رندر خارجی میباشد _ توجه :فرمت نقشه ها هم […]

این فایل شامل: _ پلان مبلمان شده طبقات _ طراحی سایت پلان _ پلان ستون گذاری _ ۴عدد نمای شمالی جنوبی شرقی غربی _ ۳عدد برش طولی وعرضی ۲۳ عدد رندر داخلی و خارجی تریدی مکس _توجه :نقشه هادارای فرمت اتوکدی وقابل ویرایش هستند دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

این فایل شامل: _ پلان مبلمان شده طبقات _ ۴ عدد نمای مبلمان شده شمالی جنوبی شرقی غربی _ ۲عدد برش مبلمان شده طولی وعرضی _ طراحی سایت پلان مبلمان شده توجه :_ نقشه ها دارای فرمت اتوکدی قابل ویرایش هستند دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس