این فایل شامل: پلان اتوکدی طبقات پلان فونداسیون پلان کامل تاسیسات الکتریکی پلان ستون گذاری پلان شیب بندی جزییات در و پنجره جزییات پله جزییات ستون ۳ عدد نمای طراحی شده اتوکدی ۷ عدد رندر داخلی تریدی مکس ۱۴ عدد رندر خارجی تریدی مکس توجه: تمامی نقشه های این فایل دارای […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید