این فایل شامل: پلان مبلمان شده طبقات نما و برش پلان ستون گذاری پلان تیرریزی پلان فونداسیون جزییات طراحی تیرچه و ستون می باشد.     مقدمه پروژه ي مورد نظر شامل يک دستگاه آپارتمان مسکوني دو طبقه ( یک طبقه روي پيلوت )است براي این ساختمان اسکلت بتن ارمه […]

این فایل شامل : پلان مبلمان شده طبقات سایت پلان نما و برش مبلمان شده پلان ستون گذاری پلان تیرریزی پلان فونداسیون جزییات ستون جزییات تیرچه می باشد.     فهرست جداول:   جدول میلگرد پلهجدول میلگرد تیرچه جدول میلگرد ستون جدول میلگرد فونداسیون جدول میلگرد تیرها جدول میلگرد تیرها […]

مقدمه پروژه ی مورد نظر شامل یک دستگاه آپارتمان مسکونی چهار طبقه ( سه طبقه روی پیلوت ) است . این ساختمان در شهر رشت اجرا شده برای آن اسکلت بتن ارمه در نظر گرفته شده است . شروع پروژه در تاریخ 17 شهریور ماه 1380 . مبنای متره فهرست […]

انجام پروژه های متره برآورد همواره یکی از مشکلاتی بوده است که دانشجویان عزیز با آن روبرو بوده اند و حتی مهندسین نیز از انجام این پروژه ها سر باز میزنند زیرا این مبحث یا پیچیدگی مختص به خود همراه بوده است و همواره محاسبات پیچیده ای را به همراه […]

انجام پروژه های متره برآورد همواره یکی از مشکلاتی بوده است که دانشجویان عزیز با آن روبرو بوده اند و حتی مهندسین نیز از انجام این پروژه ها سر باز میزنند زیرا این مبحث یا پیچیدگی مختص به خود همراه بوده است و همواره محاسبات پیچیده ای را به همراه […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید