این فایل شامل: پلان مبلمان شده طبقات پلان اندازه گذاری ۴ عدد برش مبلمان شده ۲ عدد نمای طراحی شده سایت پلان توجه: این فایل دارای فرمت اتوکدی و قابل ویرایش هستند دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:  

این فایل شامل: _پلان اتوکدی طبقات و مبلمان شده _۴ عددنمای مبلمان شده جنوبی شمالی شرقی غربی _ دو عدد برش طولی وعرضی _ دارای سازه مشخص فضاکار _ طراحی سایت پلان مبلمان شده _ ۱۳عدد رندر خارجی تریدی مکس _توجه :نقشه ها دارای فرمت اتوکدی وقابل ویرایش می باشند. […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید