مساله هويت فرهنگي و هنري به يكي از مهم ترين دغدغه هاي انسان امروزي تبديل شد . با توجه به اين دغدغه و بحران فرهنگي و هنري نسل امروز ، نياز به يك مجموعه هنري- فرهنگي احساس مي شد . در اين مجموعه تمامي هنرمندان از هر گرايشي و با […]

از اهداف اصلی ترویج و مجموعه سوارکاری می توان به: 1) اهداف جسمانی: شامل تقویت قوای عمومی بدن و ایجاد ورزیدگی و هماهنگی در بین اعضا و اندام ها برای برخورداری از قدرت ,سرعت,مهارت,ایجاد استقامت در برابر فشارهای جسمی و کارهای طولانی و دراز مدت افزایش قدرت تخیل ,اصلاح و […]

چکیده: ورزش و تفریحات سالم یکی از مهم ترین راهکارهای انسان صنعتی امروزبرای حفظ سلامت و رشد جسمی و روحی می باشد.ورزش از جنبه های مختلف فردی و اجتماعی قابل بررسی و توجه است.آنچه مهم است درک نقش ورزش و تفریحات سالم در زندگی ماشینی امروز واینکه باگرایش به ورزش […]

به معماری از زوایای گوناگونی نگاه شده ، گاه آن را زادهء نیاز زمانی بازتاب و تبلور عینی روابط اجتماعی،یا از آن به عنوان هنر، علم،فن و پیشه یاد می کنند .هیچ تمثیل و رمزی در جهان مشهودات برای بیان پیچیدگی درونی و وحدت و انتقال از وحدت تقسیم و […]

چكيده : موضوع انتخاب شده یک مجتمع تفريحي – تجاری یا به عبارتی یک city center می‌باشد. همان‌طور که می‌دانید خرید و فروش و تامین نیازهای مادی همواره یکی از کارهای بشر بوده و هست که وقت بسیار زیادی ازانسان‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد . لذا همواره نیاز به […]

دانلود پروژه مجتمع مسکونی  110 واحدی همراه با ساختمان های ویلایی 20 .واحدی(رساله،رندر،اتوکد) با وجود اينكه در حال حاضر چند دهه از طراحی و احداث مجتمع های مسكوني مي گذرد هنوز هم به دليل عدم تطابق آن ها با فرهنگ جامعه ما، علاوه بر كاستي هايي كه در اين قبيل […]

چکیده: این مقاله یک طرح پژوهشی در مورد خدمات حمل و نقل و پذیرایی در راههای بین شهری و شهرهای توریست پذیر در ایران است و در آن جایگاه مجتمع های “توریستی اقامتی خدماتی بین راهی”)مجتمع های خدماتی رفاهی ومجتمع های تفریحی توریستی) مورد بررسی قرار گرفته است. تا کنون […]

تاریخچه شکل گیری طراحی بیمارستان ها: نحوه ی احداث و استفاده از بیمارستان ها در طی اعصار و قرون دستخوش تحولات مهمی شده است. در سده های میانه حمایت از بینوایان، به خصوص در مواقع بیماری، یکی از انگیزه های احداث بیمارستان به شمار می رفت و در واقع این […]

اهمیت موضوع تحقیق: سینما بعنوان پدیده ای نو توانسته درسالیان بعداز پیدایش علاوه برجنبه ی هنری دیگرپتانسیل های قدرتمندخوددرعرصه های مهم ودرارتباط بااجتماع رابه نمایش بگذارد.سرگرمی اقتصادی، سیاسی ،اجتماعی و…که هرکدام باید به صورت جداگانه موردبررسی قرارگیرد.سینما درسالیان اخیر درکشورمان دچارفرازوفرودهایی درجنبه های مختلف بوده است.متاسفانه به لحاظ بهبود کیفیت […]

مفدمه: فضای معماری به بیانی توصیف مادی مکان یا ظرفی است که در آن بخشی از فعالیت های مربوط به زندگی بشر صورت می پذیرد.فضای معماری با زندگی رابطه ای نا گسستنی دارد. معماري از طرفي با انسان زاده شده وبا او زندگي مي كند، انسان را در بر مي […]

جنبه هاي نو آوري پروژه: موضوع اين پايان نامه طراحي مجموعه فرهنگی هنری مي باشد. در اين تحقيق سعي در معرفي مجموعه فرهنگی هنریي مینمايم که در آن جوان از يک سو به بيان و مطرح کردن خويش و احساسات و انديشه هايش مي پردازد و از سوي ديگر بر […]

مقدمه: همانطوركه روند تحولات گردشگري در مقياس ملي و بين المللي، در طول چند دهه اخير نشان مي دهد، گرايشي كلي به گردشگري و جهانگردي، روز به روز در حال افزايش است و با استناد به پيش بيني هاي سازمان جهانگردي تا پايان دهه آينده صنعت وگردشگري درصدر جدول صنايع […]

مدرسه هنرسنگاپور انسان اگربتواند محل تحصیل خـود را انتخـاب کنـد بدون شک مدرسه هنری که سقف آن پـوشیـده از گیاه است را انتخاب می کند ، مدرسـه ای کـه ظـاهـر آن نمـایـان محلـی بـرای کسـب هنـر مـی بـاشــد ، بــه طوریکه انسان از دیدن ایـن معمـاری عجیـب و زیبـا سیر […]

فرهنگسرا Cultural Center : فرهنگ معماري مدرن به طور سيستماتيك، فضاهاي شهري سنتي مانند خيابان و ميدان را از شهرها حذف كرد و با تفكيك كار بريها بر اساس عملكرد آنها براي هر يك ، يك مجموعه يا ساختمانهاي اختصاصي در نظر گرفت. بدين ترتيب، فروشگاههاي كنار خيابانها به فروشگاههاي […]

فصل اول فهرست مطالب شناخت موضوع: مقدمه……………………………………………. طرح مسئله……………………………………….. معماری ارگانیک……………… سایت……….. فرضیات/سوالات…………………………………………………….. اهداف………………………………………………. روش گرد آوری اطلاعات……………… ابزار گرد آوری اطلاعات……………………… فصل دوم ادبیات موضوع-چهارچوب نظری طرح شاخصه های مسکن مناسب از دید کلی و مقیاس شهری…………………………… مسکن و ابعاد آن………………. شاخص های کیفیت مسکن…………. معماری پایدار……………………………………. شکل خانه، […]

چکیده صحنه تئاتر محل حضور خالص ترين احساسات انسان در رابطه با ديرپاترين مسائل او در فضاي زندگي اجتماعيش است . نمايش به انتزاعي ترين شكل خود به اصلي ترين مسائل انسان مي پردازد و همچون ساير آيين‌‌ها كه يا ريشه در اعتقادات مذهبي انسان دارند و يا از اساطير […]