پروژه های درسیرساله معماری

دانلود رساله کامل باشگاه سوارکاری

از اهداف اصلی ترویج و مجموعه سوارکاری می توان به:

1) اهداف جسمانی: شامل تقویت قوای عمومی بدن و ایجاد ورزیدگی و هماهنگی در بین اعضا و اندام ها برای برخورداری از قدرت ,سرعت,مهارت,ایجاد استقامت در برابر فشارهای جسمی و کارهای طولانی و دراز مدت افزایش قدرت تخیل ,اصلاح و بازسازی و نا توانی بدن و توان بخشی به منظور رفع نقصها و نارسایی های فیزیکی و ایجاد بهره وری
2 اهداف روانی: کشف استعدادهای نهفته و شناخت استعدادهای روانی و حرکتی,پرورش و شکوفایی دیگر استعداد های ذاتی و خدادادی,انگیختن فرد برای تحرک و جلوگیری از خمودگی ,نگرانی های روانی ,انزواجویی ها ,یآس ها و ترس ها اشاره کرد.

1-1- خاستگاه اسب و تکامل ان:

از نظر تکاملی طبق یافته های فسیلی ، منشاء اسبهای امروزی از پستاندار کوچکی تحت عنوان ائوهیپوس که شباهت زیادی به روباه داشته و مربوط به حدود ششصد میلیون سال قبل ، یعنی دوران ائوسن از نظر زمین شناسی است و چنین بر می آید که از نظر تکاملی اسبهای امروزی درطی میلیونها سال از این پستاندار کوچک منشاء گرفته اند .
قد این جانور در حدود ۳۰ الی ۳۵ سانتیمتر بوده و گسترش جهانی داشته است . بدن آن گرد و دارای پشتی خمیده بوده و در هنگام راه رفتن از کف پنجه های خود استفاده می کرده است . در اندام حرکتی قدامی خود ۴ انگشت و در اندامی خلفی خود ۳ انگشت داشته است .حدود ۱۳ نوع از این جاندار در بخشهای مختلف آمریکای شمالی و انگلستان ، سیوئیس ، فرانسه و بلژیک یافته شده است.
بنابر کشفیات بعمل آمده نه تنها طویل شده و نیز کاهش تعداد تدریجی اندامهای حرکتی اسب استنباط می شود ، بلکه تغییراتی که بصورت طولانی شدن گردن و جمجمه همراه با تغییر عادات چرا کردن ( مانند خوردن میوه های آبدار که در بالای سطح زمین رشد می کنند ) به رژیم علف خواری ( خوردن علف های خشبی و سخت از سطح زمین ) ایجاد شده را می توان بر گرفت . گرچه اولین فسیل یافت شده از ائوهیپوس به ثبت رسیده است ، ولی به جرات می توان گفت که این جانور کوچک اندام از یک دودمان اصلی پستاندار که دارای ۵ انگشت بوده تکامل یافته است..

ریشه واژه ی اسب:

اسب از ریشه «اس» به معنی دونده و تیزتک است. زیرا اسب تیزتک ترین جانور اهلی است. ریشه واژه « سواری » هم در واژه اسب است و در اصل اسب باری بود که بر اثر تحولات زبان شناختی به مرور زمان به صورت سواری درآمد .هنگامی که اسب توسط بازرگانان فنیقی (لبنان کنونی) و کلدانی و ایرانی به عربستان و بین النهرین رسید، نخستین خرید و فروشها در آن زمان انجام گرفت، تا مدتی نام این حیوان بر آنها معلوم نبود و آن را خر کوهستانی یا خر شرقی می گفتند (پاخورا) زیرا از طرف کوهستانهای شرق آن سرزمین ها آمده بود. پس از مدتی اعراب کلدانی نام آن را عینا” از بازرگانان پرسیده و به یکدیگر می گفتند. بعدها نام قوم پارس را بر آن نهادند و چون در زبان عربی حرف (پ) وجود ندارد از حرف (ف) استفاده کردند و به این حیوان فرس گفتند، فرس واژه ثلاثی مجرد است یعنی برگرفته از فارسها یا پارس ها.

تاریخچه سوارکاری در دوران باستان:

اسب دوانی یکی دیگر از ورزش ها و سرگرمی هایی بود که خلفا , بزرگان و پادشاهان برای پر کردن اوقات فراغت خویش از آن بهره و لذت می بردند . در جامعه آن زمان , داشتن اسب نشانه شخصیت بالا بود و همه افراد نمی توانستند اسب داشته باشند .
قدیمی ترین منبع ایرانی که در زمینه اسب دوانی مطالبی دارد , کارنامه اردشیر بابکان است.
اسلام به اسب دوانی توجه ویژه ای داشته است و تربیت اسب را کاری شایسته می داند .بر اساس آموزه های دین اسلام یاد گرفتن اسب سواری باید به قصد قربت و در راه کسب رضای خدا و برای مبارزه با دشمنان اسلام باشد .

چکیده:

در پایان نامه حاضر ضمن معرفی روند طراحی باشگاه سوارکاری ساری به معرفی راهکارهای جدید برای بهره برداری بهتر از انرژی و صرفه جویی در مصرف آن و شناخت روابط بین اجزای مختلف مجموعه سوارکاری پرداخته شده. در حال حاضر گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و متنوع ترین صنایع دنیا مطرح میباشد و رشد سریع آن تغییرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی فراوانی را به دنبال داشته است ایران با توجه به امتیازات فراوانی که از نظر تنوع آب و هوایی، جاذبه های طبیعی، تاریخ و تمدن کهن، آثار باستانی و مذهبی، معماری، صنایع دستی، فرهنگی و جغرافیایی دارد، از قابلیتهای فراوانی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری جهانی برخوردار است.یکی دیگر از جاذبه های گردشگری , گردشگری ورزشی است به ویژه گردشگری ورزشی مبتنی بر اکوتوریسم.افراد علاوه بر لذت بردن از طبیعت به فعالیت های ورزشی مورد دلخواه خود می پردازند. سوارکاری ورزشی است که از طبیعت جدا نیست انسان به دور از مشغله های زندگی با سوارکاری خستگی را از تن می رهاند .انرژی یکی دیگر از مسائلی است که امروزه به آن توجه بسیاری می شود .منابع انرژی (سوخت های فسیلی ) رو به اتمام است و تولید انرژی های پاک و استفاده از آن از بسیاری از مشکلات جلوگیری می کند.انرژی تجدید پذیر انواع مختلفی دارد و استفاده از انرژی زیست توده و بیوگاز حاصل از آن به دلیل در دسترس بودن منابع آن در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته و از بازده بالایی برخوردار است.

عنوان……………………………صفحه
فصل 1-کلیات تحقیق 2
1-1 مقدمه 2
1-2 پیشگفتار 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-4 اهداف تحقیق 6
1-5 روش تحقیق 6
1-6 پیشینه تحقیق 6

فصل 2- مبانی نظری 10

2-1 تعریف فراغت 10
2-2 فراغت درزمان گذشته 11
2-3 فراغت دردوران معاصر 11
2-4 گردشگری 12
2-4-1 لزوم توسعه گردشگری: 13
2-4-2 گردشگری روستایی 15
2-4-3 گردشگری ورزشی: 15
2-5 ریشه واژه ی اسب 16
2-6 اهلی کردن اسب 17
2-7 اسب درایران باستان 18
2-8 سوارکاری در دوران خلفای عباسی 19
2-9 تاریخچه سوارکاری 20
2-10 سوارکاری 20
2-10-1 تجهیزات موردنیاز: 21
2-10-2 لباس ووسایل سوارکاری: 21
2-10-3 جانمایی استادیوم های سوارکاری: 21
2-10-3-1 اندازه: 21
2-10-3-2 موقعیت(انتخاب زمین ورزشگاه): 22
2-10-3-3 جانمایی بنا (تعیین محل احداث بنا): 22
2-11 ظوابط طراحی 22
2-11-1 اصطبل ها 22
2-11-2 تهویه اصطبل 24
2-11-3 عملکرد اصطبل 25
2-11-4 تسهیلات سوارکاری 26
2-11-5 اتاق های زین 26
2-11-6 ارتفاع لازم برای پرش 28
2-11-7 تماشاگران 28
2-11-8 امکانات سوارکاری 29
2-11-9 برج داوران 30
2-12 تعریف انرژی: 31
2-13 دسته بندی انرژی: 31
2-13-1 انرژی اولیه: 31
2-13-2 انرژی ثانویه: 31
2-13-3 انرژی تجاری: 32
2-13-4 انرژی های غیر تجاری: 32
2-13-5 انرژی تجدید شونده: 32
2-13-6 انرژی های تجدید نشونده: 32
2-14 اهمیت توجه به انرژی های پاک: 32
2-15 بحران بزرگ بشر در رابطه با انرژی 33
2-15-1 مشکل آلودگی محیط زیست 33
2-15-2 روند رو به اتمام سوخت های فسیلی 33
2-16 زیست توده چیست؟ 33
2-16-1 منابع زیست توده: 34
2-16-2 چرخه زیست توده در طبیعت: 35
2-17 فناوری بیوگاز 36
2-17-1 بیوگاز 37
2-17-2 مکانیسم تولید بیوگاز: 38
2-17-3 چگونگی تولید بیوگاز از فضولات 38
2-17-4 روند توسعه بیوگاز و جایگاه آن در جهان 39
2-17-5 فناوری بیوگاز و توسعه پایدار روستایی 40
2-18 انواع هاضم های بیهوازی 41
2-18-1 ناپیوسته:(BATCH) 41
2-18-2 پیوسته:(CONTINIOUS) 41
2-18-3 نیمه پیوسته:(SEMI-CONTINIOUS) 41
2-19 دستگاه های هاضم زیست توده 41
2-19-1 دستگاه بیوگاز با سرپوش شناور (مدل هندی) 41
2-19-2 دستگاه بیوگاز با مخزن گاز ثابت(مدل چینی) 44
2-19-3 دستگاه بیوگاز مدل تایوانی 46
2-20 برنامه فیزیکی 47
2-21 ارتباطات فضایی 49
2-22 نمونه های موردی 50
2-22-1 مجتمع سوارکاری گنبدکاووس 50
2-22-2 باشگاه آراسپ: 52
2-22-2-1 اصطبل 52
2-22-2-2 مانژ 52
2-22-3 باشگاه سوارکاری چین: 54

فصل3- ویژگی های بستر طرح 55

3-1 ویژگی های جغرافیای طبیعی 55
3-1-1 موقعیت جغرافیایی 55
3=1-2 توپوگرافی 55
3-2 اقلیم و مولفه های آن 57
3-2-1 باد 57
3-2-2 بارش 57
3-2-3 حرارت 58
3-2-4 رطوبت 59
3-3 منابع آب 59
3-3-1 آب سطحی 59
3-3-2 آب زیرزمینی 59
3-4 پوشش گیاهی 60
3-5 ویژگی های گردشگری استان مازندران 61
3-6 ویژگی های گردشگری شهر ساری 62
3-6-1 معرفی بناها ˛ آثار های تاریخی و فرهنگی شهر 62
3-6-1-1 موزه عمارت کلبادی 62
3-6-1-2 موزه حمام وزیری 63
3-6-1-3 مجموعه تاریخی فرح آباد 64
3-6-1-4 برج رسکت 66
3-6-1-5 آب انبار میرزا مهدی 67
3-6-1-6 آب انبار نو 69
3-6-2 گردشگری زیارتی 70
3-6-2-1 برج مقبره‌ای امامزاده عباس ساری 70
3-6-2-2 برج آرامگاهی امامزاده یحیی 71
3-6-2-3 برج آرامگاهی سلطان زین العابدین 72
3-6-2-4 برج آرامگاهی امامزاده صالح مرزرود 73
3-6-2-5 برج امامزاده ابراهیم قاسم خندق 74
3-6-2-6 برج آرامگاهی درویش فخرالدین گلما 75
3-6-2-7 برج آرامگاهی شاطر گنبد 76
3-6-2-8 برج آرامگاهی امامزاده علی‌اکبر 77
3-6-2-9 تکیه پهنه کلا 78
3-6-3 گردشگری طبیعی 78
3-6-3-1 ساحل ماسه ای فرح آباد و گهر باران 78
3-6-3-2 پناهگاه حیات وحش سمسکنده 79
3-6-3-3 سد سلیمان تنگه 80
3-6-3-4 رودخانه تجن 82
3-6-3-5 پارک جنگلی شهید زارع 83
3-6-3-6 برکه ها و آب بندان های شهر ساری 84
3-6-3-7 چشمه های ساری 85
3-6-3-8 چشمه بین المللی سورت 85
3-6-4 گردشگری ماجراجویانه 86
3-6-4-1 غارنوردی 86
3-6-4-2 اسکی روی آب 87
3-6-4-3 موج سواری (ریفتینگ) 88
3-6-5 گردشگری مصرفی 89
3-6-5-1 صید و صیادی و شکار در ساری 89
3-7 تحلیل سایت 90
3-7-1 شناخت بیشتر سایت 90
3-7-2 جهت گیری 91
3-7-3 نورمفید 92
3-7-4 نور مضر 92
3-7-5 باد 93
3-7-6 مجاورت 94
3-7-7 بافت نماسازی اطراف 97
3-7-8 دسترسی به سایت 98
3-7-9 دید داخل به خارج سایت 99
3-7-10 دید خارج به داخل سایت 100

فصل4- تجزیه تحلیل و یافته های تحقیق 101

4-1 گردشگری 101
4-2 انرژی 101
4-3 جانمایی بنا 105
4-5 سیستم سازه ای 112
4-6 نماسازی 114

فصل5- نتیجه گیری و پیشنهادات 118

5-1 نتیجه گیری 118
5-2 پیشنهادات 120
منابع: 122
منابع انگلیسی 124
وب سایتها : 125
پیوست ها: 127

این رساله دارای 128 صفحه به صورت فایل word قابل ویرایش میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:


مطالب مشابه:

دانلود نقشه کامل طراحی کانون پرورش اسب همراه با رندر۳max

دانلود پروژه کامل پیست اسب سواری(رندر-پوستر-نقشه های اتوکدی)


 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا