امروز Monday 16 September 2019

نقشه بیمارستان و کلینیک

طرح و نقشه های معماری

دانلود پروژه اتوکدی طراحی بیمارستان همراه با رندر تریدی مکس

اصول و ضوابط طراحی بیمارستان معماری بیمارستان   حالی که بیمارستان‌ها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی، جراحی طراحی می شدند امروزه می‌توان شاهد تغییر جهت به سوی انسانگرایی در…

دانلود نقشه کامل اتوکدی بیمارستان ۹۶ تختخوابه همراه با رندر ۳maxطرح و نقشه های معماری

دانلود نقشه کامل اتوکدی بیمارستان نود و شش تختخوابه همراه با رندر تریدی مکس

این پروژه شامل: پلان مبلمان طبقه همکف پلان مبلمان طبقه اول پلان مبلمان طبقه دوم پلان اندازه گذاری طبقه هم کف پلان اندازه گذاری طبقه اول پلان اندازه گذاری طبقه…

دانلود پروژه طراحی بیمارستانطرح و نقشه های معماری

دانلود نقشه کامل طراحی بیمارستان همراه با رندرهای ۳max

این فایل شامل: پلان مبلمان شده طبقات  پروژه طراحی بیمارستان میباشد ۲ عدد برش مبلمان شده  پروژه طراحی بیمارستان میباشد ۲ عدد نمای طراحی شده  پروژه طراحی بیمارستان میباشد سایت پلان طراحی شده  پروژه…

طرح و نقشه های معماری

دانلود پروژه طراحی معماری بیمارستان قلب و عروق همراه با رندر های تریدی مکس

این فایل شامل: پلان مبلمان شده طبقات از طراحی بیمارستان قلب و عروق ۲ عدد برش از طراحی بیمارستان قلب و عروق ۴ عدد نما از طراحی بیمارستان قلب و عروق ۲ عدد رندر داخلی تریدی…