امروز Monday 16 September 2019

نقشه های مسکونی و آپارتمانی

دانلود پروژه برج مسکونی طرح 5(اتوکد-رندر-حجم سه بعدی خام -پوستر)طرح و نقشه های معماری

دانلود پروژه برج مسکونی با رویکرد معماری پایدار طرح ۵(اتوکد-رندر-حجم سه بعدی خام -پوستر)

طراحی مجتمع مسکونی در انواع و احجام مختلف و همچنین مواردی نظیر طراحی برج مسکونی یکی از مواردی می باشد که دانشجویان عزیز در مبحث طرح معماری با آن روبرو…