امروز Monday 16 September 2019

روستا

روستای ون ازتوابع اصفهانروستا

دانلود پروژه روستای ون ازتوابع استان اصفهان

فهرست 1-1 مشخصه عمومی روستا 1-1-1 تقسیمات کشوری………………………………………………………………………5 2-1-1-1تقسیمات استان بر حسب شهرستان…………………………..6 3-1-1-1تقسیمات شهرستان بر حسب دهستان……………………………..7 2-1-1 سابقه تاریخی ………………………..9 3-1-1 علل پیدایش روستا………………………….11 4-1-1 وجه تسمیه……………………………………11 2-1…

معرفی روستای کوهگیر سفلیروستا

دانلود پاورپوینت معرفی روستای کوهگیر سفلی

فهرست معرفی روستا……………………………………………. 1 تعلق روستا به تقسیمات سیاسی محدوده عرفی محدوده زیستی و کالبدی نقاط نافذ و حوزه نفوذ نظام تاریخی شکل تحولات روستا توسعه ادواری نظام محیطی فرم…

دانلود پاورپوینت معرفی روستا هجیج از توابع شهرستان پاوهروستا

روستا هجیج از توابع شهرستان پاوه

معرفی روستای هجیج هجیج کلمه ای است عربی. در کتب لغت عربی به عربی ویا عربی به فارسی به معانی گوناگونی آمده است. مانند گرمای نیم روز-سختی گرما-زمین دراز و بلاخره…

دانلود پاورپوینت معرفی روستای ابراهیم آباد قزوینروستا

دانلود پاورپوینت معرفی روستای ابراهیم آباد قزوین محصولی از معماری بنا

دانلود پاورپوینت معرفی روستای ابراهیم آباد قزوین دانلود پاورپوینت معرفی روستای ابراهیم آباد قزوین مودانلود پاورپوینت معرفی روستای ابراهیم آباد قزوینقعیت جغرافیایی روستای ابراهیم آباد قزوین  روستای ابراهیم آباد بشاریات غربی…