عناصر و جزئیات ساختمانیمعرفی مصالح

دانلود پاورپوینت معرفی سقف تیرچه بلوک

دانلود پاورپوینت معرفی سقف تیرچه بلوک
دانلود پاورپوینت معرفی سقف تیرچه بلوک

تیرچه ها عضو اصلی باربر در سقف های مجوف هستند و به دو صورت تهیه می شوند :

  1. تیرچه پیش ساخته (تیرچه خرپایی)

  2. تیرچه پیش فشرده

تیرچه پیش ساخته (تیرچه خرپایی) :

از تعدادی میلگرد تحتانی که در کنار یکدیگر و در داخل یک پوشش بتنی نازک (در حدود 4 سانتیمتر) قرار گرفته اند تشکیل شده اند که توسط یک رشته میلگرد مارپیچی که در جهت قائم قرار گرفته به یک رشته میلگرد فوقانی (میلگرد مونتاژ) جوش داده می شود.
قالب بتن کف تیرچه فلزی یا سفالی می باشد که اگر این قالب از نوع سفالی باشد ،این قالب در اتصال دائم با کف تیرچه بوده و بصورت جزئی از اجزاء آن در می آید. برای قالب فلزی معمولاًَ از پروفیل های ناودانی استفاده می شود.

نمونه هایی از تیرچه های خرپایی با میلگرد عرضی مضاعف

* میلگرد های عرضی جهت مقاومت برشی مورد نیاز تیرچه، تامین پیوستگی لازم بین تیرچه و بتن پوششی و . . . استفاده می شود.
* گاهی اوقات به جای میلگرد از تسمه نیز استفاده می شود(جهت تقویت مقاومت برشی).
* قطز میلگرد های عرضی از 5 تا 10 میلیمتر استفاده می شود معمولا برای میلگرد های عرضی مضاعف 5 میلیمتر و برای میلگرد های عرضی منفرد 6 میلیمتر استفاده می شود.
* حداقل زاویه میلگرد عرضی نسبت به خط افق ، 30 درجه می باشد و معمولا از 45 درجه کمتر نیست. فاصله میلگرد های عرضی متوالی در تیرچه ها، حداکثر 20 سانتیمتر است.

معرفی تیرچه پیش فشرده :

در این تیرچه ها تمام میلگرد ها در داخل پوشش بتنی قرار دارند و اتصال آنها به یکدیگر توسط بتن تامین میگردد. همانطور که از نام این تیرچه ها مشخص هست، میلگردها بهنگام ساخت تیرچه ها با نیروی معینی کشیده می شوند و لذا بتن تیرچه پس از ساخت تحت مقداری فشار قرار خواهد داشت.

مشخصات انواع تیرچه طبق آیین نامه:

1) عرض کف تیرچه ها نباید از 10 سانتیمتر کمتر باشد و ارتفاع آن نباید از 3.5 برابر عرض آن بیشتر باشد. در ایران معمولاً برای پیش فشرده 10 ساتیمتر (که گاهی اوقات تا 14 یا 15 سانتیمتر و یا اینکه دو تیرچه کنار یکدیگر فرار می دهند) و برای پیش ساخته 11 سانتیمتر می باشد.
2) ارتفاع تیرچه ها 13 تا 15 سانتیمتر می باشد.
3) فاصله لب تا لب تیرچه ها نباید از 75 سانتیمتر تجاوز کند. البته این فاصله تابع طول بلوک های مورد استفاده می باشد. در ایران عموما فاصله محور تا محور تیرچه ها 50 سانتیمتر اختیار می گردد.
4) میلگردهای پیش فشرده معمولاً به قطر 5 می باشند و میلگرد تیرچه های ساده برحسب طول دهانه و مقدار بار انتخاب میگردد.
5) حداقل تعداد میلگرد کششی دو عدد می باشد. برای صرفه جویی در مصرف فولاد و پیوستگی بهتر آن با بتن ، معمولا از میلگرد آجدار استفاده می شود.
6) در مورد تعداد میلگرد کششی و نوع آن ، باید محاسبه شوند و کنترل های موجود چک شوند در ضمن می توان از ( نشریه شماره 94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تیرچه ها) استفاده نمود.

معرفی نقش بلوک در سقف:

برای پرکردن فضای خالی بین تیرچه ها از بلوک استفاده می شود و فقط خاصیت پرکنندگی دارند. بلوک های مورد استفاده در ساخت سقف های تیرچه و بلوک، بصورت حجره حجره و از جنس سفال یا بتن یا یونولیت می باشند. بلوک ها در محاسبات مقاومت سقف وارد نمی شوند و اساساً به منزله ی قالب هایی هستند که باید نیروی اجرایی قبل از بتن ریزی را تحمل نمایند.

  1. معرفی و مشخصات انواع بلوک ها

  2. معرفی دال بتنی فوقانی

  3. معرفی میلگردهای حرارتی

  4. معرفی تیرچه های مهاری عرضی

اجرای سقف های تیرچه بلوک:
تعیین مشخصات تیرچه :
با توجه به مقدار بار های وارده و طول دهانه موجود در طرح تیرچه ها، یا با محاسبات مستقیم و یا با استفاده از جداول و نمودار های مربوطه ( نشریه شماره 94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تیرچه ها) تعیین می شوند.

نصب تیرچه ها و بلوک ها:

تیرچه ها روی تیرهای حمال یا دیوارهای باربر قرار داده می شوند. تکیه گاه تیرچه ها می تواند قاب متشکل از تیرهای فولادی، دیوارهای داخلی و یا خارجی باربر باشند. پس از نصب تیرچه ها، بلوکها در فاصله مابین آنها قرار داده می شوند. برای تحمل وزن بار مرده سقف پیش از آنکه بتن خود را بگیرد، از تخته های زیر سری و پایه های چوبی استفاده می شود. تخته ها بصورت افقی و بفاصله 1.8 متری در زیر تیرچه ها و در جهت عمود برآنها قرار داده شده و در زیر هر تخته بفواصل یک متر پایه های چوبی قرار داده می شود. (در منابع دیگر اعداد متفاوت است، این فواصل به طور کلی به طول دهانه ها و وزن تیرچه ها بستگی دارند)

شمع بندی و قالب بندی ( تکیه گاه موقت ) :

در صورتی که شمع ها روی زمین تکیه داشته باشند، باید مطمئن بود زمین زیر شمع به علت دستی بودن خاک یا جذب رطوبت و . . . نشست نکند. در صورت سست بودن زمین، با افزایش سطح تکیه گاه روی زمین از نشست جلوگیری می کنیم.
چنانچه تکیه گاه شمع، سقف طبقه زیرین باشد باید وزن شمع بندی و سقف مورد احداث به منزله سربار سقف زیرین در نظر گرفته شود و با توجه به عمر بتن سقف زیرین، تقویت لازم برای آن پیش بینی شود.

نصب میلگرد های حرارتی و میلگرد های اضافی مورد نیاز:

میلگرد های حرارتی (که معمولا 3 رشته در هر متر می باشد) در جهت عمود بر تیرچه ها قرار داده می شوند. این میلگردها باید بصورت سیم به میلگرد فوقانی تیرچه های از پیش ساخته بسته شوند.
در صورت لزوم میلگرد های اضافی مورد نیاز برای حمل لنگرهای منفی، در محل های مربوطه نصب می گردد. برای جلوگیری از حرکت این میلگرد ها در هنگام بتن ریزی، باید آنها را به میلگرد های حرارتی بست.

بتن ریزی سقف:

قبل از بتن ریزی سقفی، باید فضاهای بین بلوکها و تیرچه ها کاملا تمیز گردیده و هر نخاله، خرده سفال و یا اجسام دیگر را برداشت.
سقف باید بطور کامل مرطوب شود، بتن باید بمدت 4 روز پس از ریخته شدن مرطوب گردد.
بتن معمولا توسط پمپ بتن ریخته می شود، در بعضی شرایط بتن مورد نیاز مستقیماً در محل تهیه می شود و توسط فرغون ریخته می شود.

سقف های طره ای (کنسول ) :
به دو صورت اجرا می گردد :
حالت اول : تنها تیرهای اصلی (بتنی یا فلزی ) به صورت طره می باشند و دو انتهای تیرچه براین تیرهای طره ای قرار دارند .نحوه اجرا فرقی نمی کند .
حالت دوم : تیرچه ها معمولا به صورت یکسره است و از قسمت خارج تکیه گاه به شکل طره عمل می کند .

معرفی سقف های شیب دار با تیرچه و بلوک:

حالت اول : تیرچه ها در امتداد شیب قرار می گیرند و تحت اثر خمش ساده و نیروی محوری ساده قرار خواهند گرفت .

حالت دوم : عمود برا امتداد شیب باشد، خمش آن دو محوری می باشد.

مهمترین ویژگی های سقف تیرچه بلوک نسبت به دیگر سقف ها :

به علت مصرف بلوک و حذف بتن کششی در مصرف بتن ، صرفه جویی زیادی می شود.
به علت کم بودن فضای متوسط سقف، و زیاد بودن ضخامت سقف در مقایسه با دال بتن مسلح، از مصرف بتن کاسته می شود.
به علت تولید تیرچه و بلوک در کارخانه، نیروی انسانی کمتری مورد نیاز است. همچنین به کارگران خیلی ماهر که به طور معمول برای اجرای سقف های بتن آرمه جهت قالب بندی و آرماتور بندی استخدام می شوند نیاز نیست .
وزن تیرچه ها کم است. به طوری که به وسیله کارگر قابل نصب می باشد و در ساختمان های با طبقات کم، نیاز به چرثقیل نیست.
به علت خالی بودن بلوکها، سقف عایق حرارت می باشد.
از نظر اجرایی دارای سرعت عمل خوبی می باشد. و با توجه به مصرف کم فولاد، از نظر اقتصادی مناسب می باشد.
به علت مسطح بودن زیر سقف (در مقایسه با طاق ضربی) ضخامت نازک کاری به حداقل می رسد و در نتیجه بار مرده سقف کاهش می یابد و در مصرف گچ صرفه جویی می شود.
به علت مسطح بودن بالای سقف، برای فرش موزاییک به ملات کمتری نیاز دارد.

این فایل دارای 40 اسلاید به صورت پاورپوینت میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:


مطالب مشابه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا