دانلود مقاله معرفی انواع پی های ساختمانی

پیشگفتار:

عكس هاي آورده شده در اين مجموعه از بنايي واقع در كرج ، ميدان الفجر . در اين مكان آپارتماني هفت طبقه در دست احداث مي باشد كه داراي يك طبقه زيرزمين براي پاركينگ و هفت طبقه بر روي آنها مي‌باشد كه طبقة هم كف تجاري بوده و بقيه طبقات مسكوني مي باشند ، پي اين ساختمان از نوع نواري مي باشد كه چون در هر دو محور طولي و عرضي به صورت نواري اجرا شده است تشكيل پي مشبك را داده است .و فنداسيون هاي كناري اين ساختمان از نوع نواري باسكولي مي باشند كه در صفحات آينده دربارة آنها توضيحاتي داده خواهد شد و نحوة محاسبة‌ آنها تير به اختصار آورده شده است .

پی های باسكولی:

پس باسكولی (يا طره‌اي) براي اتصال يك پی ، كه تحت بار خارج از مركز قرار دارد ، به يك پي داخلي بكار مي رود . بدين ترتيب يك پي باسكولی متشكل است از دوپي منفرد و يك تير رابط . تير رابط براي انتقال لنگر‌ناشي از خروج از مركز ستون خارجي به پي ستون داخلي بكار مي رود به طوري كه در زير هر دو پي تنش يكنواخت ايجاد شود . در واقع تير رابط همان نقشي را دارد كه قسمت مياني يك پي دو ستون داراست ، اما براي صرفه جويي در مصالح بسيار باريكتر ساخته مي شود .

پی های باسكولی
پی های باسكولی

در طرح پي هاي باسكولي ابعاد پي زير ستونها به نحوي تعيين مي شود كه فشار خاك در زير هر دو پي يكنواخت و مساوي باشند . براي اين منظور بايد برآيند بار ستونها بر مركز سطح دو پي منطبق باشد . در اين صورت ، مطابق تصوير ، برآيند فشار خاك در زير هر پي بر مركز سطح آن منطبق خواهد بود . از اين نتيجه ساده مي توان براي تعيين ابعاد پي ها استفاده كرد . بدين ترتيب كه بامعلوم بودن بار ستونها ( و ) عكس‌العمل فشار خاك در زير پي هاي نظير ، با استفاده از تعادل نيروها در تصوير برابر خواهد بود با

از يك پي باسكولي مي توان به جاي يك پي دو ستون (مستطيل يا ذوزنقه شكل) استفاده كرد بشرطي كه فاصلة بين دو ستون نسبتاً زياد باشد و يا تنش مجاز خاك بزرگ باشد تا سطح اضافي بزرگي براي پي لازم نباشد . علاوه بر اين ، سه عامل بايد در طرح اين پي ها موردتوجه قرار گيرند.

1-تير رابط بايد نسبتاً صلب باشد (نسبت ممان اينرسي تير به ممان اينرسي هر پي در حدود 2 يا بيشتر) تا از دوران پي خارجي جلوگيري كند .

2-پس زيرستونها بايد براي تنشهاي مجاز يكسان طراحي شوند و از انتخاب مقادير بسيار متفاوت براي عرض پي ها اجتناب شود تا نشست نامساوي پي ها به حداقل برسد .

3-تير رابط بايد با زمين در تماس نباشد تا فشاري از خاك برآن وارد نيايد و توزيع نيروها را در پي ها تغيير ندهد . معمولاً در طرح پي هاي باسكولي از وزن تيرهاي رابط صرفنظر مي شود . ضمناً بايد توجه داشت كه تيرهاي رابط در صورت لزوم با ضوابط تيرهاي عميق طرح شوند .

پي هاي نواری:

پي هاي نواري را تحت شرايط خاصي مي توان به صورت صلب در نظر گرفت و آناليز كرد . اما اگر شرايط لازم براي آناليز بر اساس چنين رفتاري وجود نداشته باشد پي را بايد به صورت انعطاف پذير آناليز كرد (شرايط مربوطه در ادامه اين بخش تشريح شده است) .
آناليز پي هاي انعطاف پذير معمولاً بر اساس مفهوم مدول عكس العمل زمين و تئوري تيربر بستر ارتجاعي صورت مي گيرد . مدول عكس العمل زمين يك رابطة ساده و تقريبي بين فشار ايجاد شده در خاك و تغيير مكان ناشي از آن است .

اين كميت معمولاً به كمك روشهاي تجربي از جمله روش بارگذاري صفحه بدست مي آيد . روابط تجربي مختلفي نيز براي تخمين اين كميت در زمينهاي مختلف پيشنهاد شده است . جدول حدود تغييرات را در خاكهاي مختلف بدست مي دهد .
جدول حدود تغييرات مدول عكس العمل زمين در زمينهاي مختلف

نوع خاك
ماسة شل

ماسه نيمه متراكم

ماسة متراكم

ماسه نيمه متراكم رسي

ماسه نيمه متراكم لاي دار

6/1-5/0

0/8-0/1

0/13-5/6

0/8-3/3

0/5-4/2

خاكهاي رسي4/2-2/1

0/5-4/2

بيش از 0/5

بر اساس مفهوم فوق معادلة ديفرانسيل تغيير مكان يك تير بر بستر ارتجاعي با رابطة زير بيان مي شود .

پی های مشبک

پي هاي مشبك در واقع مجموعة‌يكپارچه‌اي از پي هاي نواري متقاطع در دو جهت اند (تصوير) براي آناليز و طرح اين پي ها معمولاً نوارها را به صورت مستقل از هم در نظر مي گيرند . در اين ارتباط لازم است توجه شود كه هر ستون بين دو نوار مشترك است و بنابراين در تفكيك نوارها از هم بايد سهم هر نوار را از بار ستون در محل تقاطع با نوارهاي ديگر مشخص كرد . اين تقسيم بار ستون به نوارهاي متقاطع معمولآً به نسبت سختي خمشي نوارها انجام مي گيرد . ساير مسائل مربوط به آناليز و طرح هر نوار ، از جمله روش تعيين فشار خاك ، مانند آنچه در بخش قبل تشريح شده است .

پی های گسترده

از پي هاي گسترده معمولاً در زمينهاي ناهمگن و يا ضعيف ، كه سطح نسبتاً بزرگي را براي پي ها ايجاب مي كنند ، استفاده مي شود . غالباً وقتي سطح لازم براي پي هاي منفرد بيش از نصف سطح زير بنا را مي پوشاند پي هاي گسترده بكار برده مي شوند . پي هاي گسترده به صورتهاي مختلف ساخته مي شوند كه تصوير چند نمونه از آنها را نشان مي دهد . معمولترين نوع پي هاي گسترده ،‌مطابق تصوير الف ، از يك دال نسبتاً ضخيم يكنواخت تشكيل مي شود (پي گستردة تخت ) . براي كاهش ضخامت پي مي‌توان مطابق تصوير ب از پي هاي گسترده قارچي معكوس كه در آنها ضخامت پي در زيرستونها بيشتر از بقيه قسمتهاست يا از پي هاي به صورت دال و تير ، مطابق تصوير ج استفاده كرد .

روش های متدوال برای انجام پی های گسترده
روش های متدوال برای انجام پی های گسترده

ضخامت پي گسترده ، مانند پي هاي منفرد ، بر اساس برش يك و دو طرفه تعيين مي‌شود . معمولاً ستونهاي مجاور لبه هاي پي وضعيت بحراني تري دارند و عامل تعيين كننده در ضخامت محسوب مي شوند .

این فایل دارای 21 صفحه به صورت فایل word قابل ویرایش میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

11400 تومان – خرید

مطالب مشابه:

دانلود پاورپوینت معرفی کامل انواع پی ها

دانلود پاورپوینت معرفی انواع نمای پیش ساخته

پاورپونیت انواع درب های ساختمان

دانلود پاورپوینت معرفی کامل انواع عایق در ساختمان

دانلود پاورپوینت معرفی انواع مهاربندی در ساختمان

دانلود پاورپوینت انواع اشکالات اجرایی در اسکلت فلزی ساختمان


 

mohammadi morteza

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Next Post

دانلود نقشه مجتمع مسکونی شش طبقه سه واحدی

ش آوریل 10 , 2021
این نقشه مجتمع مسکونی شش طبقه سه واحدی است که هر طبقه شامل واحد های یک خوابه،دوخوابه،سه خوابه هستند.که فایل نیز داری حجم خام سه بعدی نیز است. پیشگفتار: رشد بی سابقۀ معارف بشری و تحولات بزرگ اجتماعی در دهه های اخیر و همچنین تدوین و گسترش استانداردهای متعدد نه […]
دانلود نقشه مجتمع مسکونی شش طبقه همراه با حجم سه بعدیدانلود نقشه مجتمع مسکونی شش طبقه همراه با حجم سه بعدی

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید