دانلود پاورپوینت سبک دیکانستراکشن

ديكانستراكشن در فارسى به ساختار زدایی، شالوده شكنى، واسازى، بنيان فكنى، ساختارشكنى و بنیان فكنى ترجمه شده است. شايد اين كثرت اسامى به دليل آن باشد كه ديكانستراكشن يك نگرش چند وجهى و چند معنایی به دال ومدلول و هرنوع متنى دارد. و شايد هم به دليل آن است كه هنوز ابهامات و سؤالات زيادى در مورد ديكانستراكشن در كشور ما وجود دارد.

از آنجايى كه مبانى ديكانستراكشن مستقيمأ از فلسفة ديكانستراكشن استخراج شده وبه لحاظ آشنایی نسبتأ اندك معماران با فلسفه اين مكتب، براى استنباط معمارى ديكانستراكشن، ابتدا لازم است فلسفة ديكانستراكشن و مهم تر ازآن، زمينه هاى نظرى اين نحله ی فكرى تبيين شود.
در نيمه اول قرن بيستم مهم ترين مكتبى كه ادامه دهنده فلسفة مدرن محسوب مى شد، فلسفة اصالت وجود بود. ژان يل سارتر (1980- 1905)، فيلسوف فرانسوى، يايه گذار اين مكتب است. او خردگرايى مدرن، كه توسط دكارت، كانت و ساير بزرگان مدرن مطرح و تبيين شده بود، را اساس فلسفة خودقرارداد. سارتر معتقد به خرد استعلایی است. از نظر وی، “فرد ماهيت خويش را شكل مى دهد و نبايد از اين عامل در مسيرشخصيت فرد غافل ماند… سارتر آزادى بى قيد و شرط را از امكانات ذهن آدمى دانست. به نظر اوآدمى آزاد است هرچه مى خواهد اختيار كند و به همين جهت است كه بايد او را مسئول انتخاب های خود دانست.

ازنيمة دوم قرن اخير، فلسفة مدرن و مكتب اصالت وجود و خردباوری از طرف مكتب جديدی به نام مكتب ساختارگرايى مورد پرسش قرارگرفت. اين مكتب در ابتدا توسط فرديناند دو سوسور، زبان شناس سوييسى و لوى استراوس، مردم شناس فرانسوى، مطرح شد.
ساختارگرايى واکنشى در مقابل خرد استعالايى و ذهنيت مدرن است. ساختارگراها معتقدند كه عاملى مهم تر از ذهن وجود دارد كه ييوسته مورد بي مهرى قرارگرفته و آن ساختار زبان است. ساختار ذهن مبنايش زبان است. انسان به وسيله زبان با دنيای خارج مرتبط مى شود. هر ذهنيتى موكول به ساختار زبان است. لوى استراوس، زبان و ساختارآن را درفهم ماهيت ذهن آدمى سخت واجد اهميت شمرد وگفت:

• مکتب دیکانستراکشن یکی از شاخه‌های مهم فلسفه پست‌مدرن محسوب می‌شود و نقدی بر بینش ساختارگرائی و تفکرمدرن است؛ و هدف از آن گسستن از مفاهیم مطلق گذشته و پیوستن به وادی‌های ناشناخته آینده است.
• تاثیری که این مکتب در معماری بر جای می‌گذارد بیشتر در بعد ظاهری آن مطرح گشته و مفاهیم زیبایی‌شناختی آن را دگرگون می‌سازد، از اینرو بررسی جنبه‌های زیبایی‌شناسی معماری دیکانستراکشن ضرورت می‌یابد.

تقابل دوتایی موضوع دیگری است که دریدا نقد کرده است . تقابل های دوتایی همچون روز و شب ، مرد و زن ، ذهن و عین ، گفتار و نوشتار ، زیبا و زشت و نیک و بد همواره در فلسفه غرب مطرح بوده است . از زمان افلاطون تا کنون همواره یکی بر دیگری برتری داشته است. ولی به نظر دریدا هیچ ارجحیتی وجود ندارد . او این منطق سیاه و سفید و مسئله یا این یا آن را رد مردود می داند.
تعریف دقیق و مشخصی از دیکانستراکشن وجود ندارد ، زیرا هر تعریفی از دیکانستراکشن می تواند مغایر با خود دیکانستراکشن تفسیر و تاویل شود.
تعریف دقیق و مشخصی از دیکانستراکشن وجود ندارد ، زیرا هر تعریفی از دیکانستراکشن می تواند مغایر با خود دیکانستراکشن تفسیر و تاویل شود.

دیکانستراکشن نوعی وارسی یک متن و استخراج تفسیرهای آشکار و پنهان از بطن متن است . این تفسیرها و تاویل ها می تواند با یکدیگر و حتی با منظور و نظر پدید آورنده متن متناقض و متفاوت باشد .
در بینش دیکانستراکشن ، آنچه که خواننده استنباط و برداشت می کند واجد اهمیت است  و به تعداد خواننده ، برداشت ها ، استنباطات گوناگون و متفاوت وجود دارد . خواننده معنی و منظور متن را مشخص می کند و نه نویسنده . ساختاری ثابت در متن و یا تفسیری واحد از آن وجود ندارد . ارتباط بین دال و مدلول و رابطه بین متن و تفسیر شناور و لغزان است .
شخصی که این مباحث فلسفی را وارد عرصه معماری نمود ، پیتر آیزنمن، معمار معاصر آمریکائی است .
آیزنمن در مقاله ای به نام ” مرز میانی ” ، هم فلسفه مدرن و هم معماری مدرن را به باد انتقاد گرفت . از نظر وی ، معماری مدرن بر اساس علم و فلسفه قرن نوزده بنا شده است . به عقیده آیزنمن ، بحث ارزشی هگل در مورد تز ، آنتی تز و سنتز ، دیگر در جهان امروز کاربرد ندارد . فیلسوفان پست مدرن مانند نیچه ، فروید ، هایدگر و دریداما را با جهان هستی عوض کرده اند .

اگر معماری یک علم است باید این معماری بر اساس علم و فلسفه امروز و دریافت کنونی ما از خود و محیط اطراف باشد . معماری امروز ما باید از علم و فلسفه قرن نوزده گذر کند و خود را با شرایط جدید منطبق سازد . همچنان که معانی ، مفاهیم و نمادها در علم و فلسفه عوض شده ، در معماری نیز باید عوض شود .
آیزنمن معتقد است که مدرنیست ها مدعی هستند که مدینه فاضله را باید در آینده جست و جو کرد . پست مدرنیست ها نیز به دنبال این مدینه فاضله در گذشته هستند ، ولی معماری امروز باید این مدینه فاضله را در شرایط امروز پیدا کند . در این مورد وی از واژه ” Presentness  ” به معنای ” اکنونیت ” استفاده کرده و معتقد است که معماری در هر زمان و مکان باید اکنونیت داشته باشد.
متعلق به زمان و مکان حاضر باشد .
باید قوانین گذشته معماری را بر هم زد و از آنجایی که این قوانین قراردادی هستند و نه طبیعی ، لذا بر هم زدن آنها ممکن است . حقایق و نمادهای گذشته باید شکافته شود ( دیکانستراکت شوند ) و مفاهیم جدید مطابق با شرایط امروز از دل آنها استخراج شود . پیتر آیزنمن بر این باور است که در زندگی امروز ما ، دوگانگی هایی مانند وضوح و ابهام ، ثبات و بی ثباتی ، زشتی و زیبایی ، سودمندی و عدم سودمندی ، صداقت و فریب ، پایداری و تزلزل ، صراحت و ایهام وجود دارد . نمی توان از یکی برای استتار دیگری استفاده کرد ، بلکه این تقابل ها و دوگانگی ها می بایست در ساحت معماری به عنوان تجلی گاه شرایط زندگی امروز ما به نمایش گذاشته شود .
• در معماری دیکانستراکشن سعی بر این است که برنامه و مشخصات طرح مورد مطالعه و وارسی دقیق قرار گیرد. همچنین خود سایت و شرایط فیزیکی و تاریخی آن و محیط اجتماعی و فرهنگی ای که سایت در آن قرار گرفته نیز مورد بازبینی موشکافانه قرار می‌گیرد.
• در مرحله بعد تفسیرها و تاویل‌های مختلف از این مجموعه مطرح می‌شود.
• در نهایت کالبد معماری به صورتی طراحی می‌شود که درعین برآوده نمودن خواسته‌ها ی عملکردی پروژه، تناقضات و تباینات بین وعات اشاره شده در فوق و تفسیرهای مختلف ز آن ارائه شود لذا شکل کالبدی به صورت یک مجموعه چند معنایی ابها م برانگیز متناقض و متزلزل ارائه میشود که خود طرح زمینه را برای تفسیر و تاویل بیشتر آماده میکند.


آیزنمن

یک معمار،نظریه پرداز و مدرس است.او در سال 1932 در نوارک ، نیوجرسی در آمریکا به دنیا آمد.لیسانس معماری خود را در سال 1955 از دانشگاه کرنل دریافت کرد.به علاوه تخصص معماری خود را از دانشگاه کلمبیا، فوق لیسانس وپ.اچ.دی از دانشگاه کمبریج ویک دکترای افتخاری هنرهای بصری از دانشگاه ایلینوس شیکاگو،دریافت نموده است .

جوایز پیتر آیزنمن

در سال ۱۹۸۵، آقاي آيزنمن جايزه ي شير سنگي را براي پروژه ي رومئوژوليت خود در سومين بينال معماري در ونيز دريافت كرد. در بينال پنجم هم او يكي از دو معماري بود كه به عنوان نماينده ي ايالات متحده شركت داشت و پروژه هاي ارائه شده توسط ايشان در موزه ها و گالري هاي سر تاسر دنيا نمايش داده شد. در ضمن تا سال ۱۹۸۲ به عنوان بنيانگذار و مدير انستيتو معماري و شهرسازي بوده و به عنوان منبع تفكر و انديشه براي نقد معماري به شمار مي آمد.آيزنمن تعداد زيادي جايزه دريافت كرد: بورس تحصيلي گوين هايم (۱۹۷۶)، جايزه ي برانئر از آكادمي هنر و ادبيات و جايزه ي بين المللي براي هنر،جايزه ي افتخاري از انستيتو معماري آمريكا به خاطر مركزي در اهايو (۱۹۸۹)، جايزه ي بين المللي براي طراحي شركت مركزي كوزميئي سانگيو در توكيوي ژاپن (۱۹۹۱).

کتابهای آیزنمن

1.پیتر آیزنمن،معماران،1988-1998
2.پیتر آیزنمن ، خانه ها از دو کارت در. نیویورک : انتشارات دانشگاه آکسفورد ، 1987. 3. پیتر آیزنمن ، نمودار خاطرات روزانه ، (جهان معماری سری کتاب های تیمز و هادسون) ، 1999. 4. پیتر آیزنمن ، انتقادات مطبوعات ، نیویورک ، 2003 5. پیتر آیزنمن ، نوشته های برگزیده آیزنمن 1963-1988، انتشارات نیوهیون – لندن ، 2004
آثار آیزنمن
مجلس ششم،(محل اقامت فرانک) ، طراحی : 1972.
مرکز وکسنر برای هنر، دانشگاه اوهایو،کلومبوس، 1989
مرکز بزرگ ارتباطات کلمبوس، کلومبوس،اوهایو، 1993
, مرکز arronoff برای هنر، دانشگاه سینسیناتی، اوهایو ، 1996
شهرستان از فرهنگ گالاسیا، سانتیاگو، گالاسیا ، اسپانیا ، 1999
موزه castelvichio، ورونا، 2004
یادبود کشته شدن یهودیها در اروپا، برلین، 2005
ورزشگاه دانشگاه فینیکس، گلندیل ،آریوزنا، 2006
خانه های مسکونی در سال های مختلف با شماره های 1تا4

چند ویژگی از خانه های طراحی شده توسط ایزنمن:

ایزنمن در توضیحاتی که در همایش مذکور ارائه داد کوشید فقط جنبه های فرمی بنا ها را شرح دهد زیرا به عقیده وی برنامه فیزیکی وملزومات پروژه ،تعیین کننده روند طراحی معماری نیست و نمی تواند منشا ان باشدونیز حتی مقصودی زیباشناسانه بر انها متصور نیست بلکه به گفته وی ،هدف صرفا نمایش پاره ای از روابط فرم ها با یکدیگر است.
در یکی از خانه های او پله قرمز رنگی وجود دارد که نمی توان از ان بالا رفت وبه طبقه ای می رسد که وجود ندارد.
ویژگی خانه شماره10
که در سال 1970به عنوان آخرین به صورت گرافیکی معرفی شد در اصل ماحصل خانه های قبلی بود.این خانه با عناصر کاهش یابنده ویک سری فرایند مکانیکی طراحی شده بود.

1-ساخت با عناصر کاهش یابنده وفرایند مکانیکی
2-زیر سوال بردن خیلی از عناصر بنیادین خانه
3-مرکز خانه تمرکز زدایی شده ومقیاس های انسانی و زیستی خانه از بین رفته
4-این خانه ساخته نشد.

-این خانه به سفارش دوست ایزنمن ساخته:
-این خانه می بایست طوری طراحی شود که وقتی در درون خانه ایی فکر کنید در بیرون خانه هستی و برعکس
-اولین پروژه ای بود که به نام تئوری پیچیدگی ثبت شد.
-این خانه از نماد ال شکل که فرم متقارن مایل و قائم را ترکیب می کنند.
-ایزنمن این ال شکل ها را نمادی از ناپایداری ویا بینابینی نام می برد .

زاها (ظه)حدید:

زَاها حدید از معماران برجسته بریتانیایی ( عراقی الاصل) در سبک واسازی (ساختارشکنی)  است.در سال ۲۰۰۴ میلادی حدید نخستین زن بود که به دریافت جایزه معماری پریتزکِر نائل آمد.زاها حدید ملیتی عراقی-بریتانیایی دارد و در تاریخ ۳۱ اکتبر ۱۹۵۰ د بغداد به دنیا آمد. مدرک ریاضیات خود را از دانشکاه آمریکایی بیروت اخذ کرد و سپس برای تحصیل در مدرسه معماری لندن شد.
و در سال ۱۹۷۷ عضوی از آن شد. در سال ۱۹۸۰ دفتر مستقل خود را در لندن ایجاد کرد و در همان سال‌ها در به تدریس مشغول بود.
خانم حدید علاوه بر حرفه معماری، به عنوان استاد دانشگاه هنرهای انتخابی واقع در وینا فعالیت میکند. پاو با ارزش ترین جایزه بین المللی، جوایز و هدایای متعدد دیگری را دریافت کرده است. در سال 2004 جایزه نوبل معماری – جایزه معماری پریتزکر- را دریافت کرد. به علت ایده های معماری پر مخاطب، و اینکه یکی از معدود زنانی میباشد که در ردیف اول معماری امروز کار میکند، او متمایز از دیگران شده است. بهترین کار شناخته شده او ایستگاه آتش نشانی ویترا واقع در ویل آم رین، آلمان (1993) است.
نقطه شروع در کارهای خانم حدید اغلب به تجربه کانسپت های فضایی و جلوه های فضایی به خوبی اینکه چگونه چشم انداز هردو فضای داخلی و خارجی از طریق طراحی و معماری میتواند مهیج شود و گسترش یابد، بر میگردد.
پنج خصوصیت در مورد کار های زاها حدید:

1-عملکرد دیوار ها به هیچ عنوان به مانند جداگرهای غیر قابل عبور در نظر گرفته نشده است.هر چند انها وظیفه جدا نمودن فضاها را دارند همچون ورق های قابل تعویض و تا حدودی با نمود غیر مادی شفاف متصور گرده اند.
2-کاربرد تدابیر ماهرانه در ساختار طرح های حدید،گسستگی را از ترکیبات پلاستیکی –فرمی،فضا و اجزا سازه ای را محو نموده است.ترکیب موارد اخیر با سایر نشانه هایی که طرح یا پروژه را به وجود می اورند.همواره با نتایجی مرکب یا شاید بتوان گفت نا مرتب همراه است
3-تشدید بار معنایی بازشو ها به گونه ای است که در برش های به عمل آمده توسط زاها به کابری صرف انها اشاره نمی کند.تعبیه بازشوها،شکاف ها ودرزهای انبساط وانقباظ از جمله اقدمات به عمل امده به منظور تامین نور،گردش هوا وجلوگیری از ایجاد ترک
4-اراده ی رهایی از قواعد ثقلی،مشخصه ایی است که در طرح های زاها حدید به طور دقیق و حساب شده ایی دیده می شود
5-ناسازگاری با قوانین دکارت،چه در سایت پلان ها و چه در احجام تولید شده گویای دقت معمار در مشاهده ی کژی هاست.زاها حدید هر گونه بازگشت به قالب های دکارتی را نمی پذیرد .امتیازات دید از رو به رو را ملغی می نماید. و برتری نمای جانبی را به رسمیت می شناسد به استفاده کننده این امکان را می دهد.با برداشت های شخصی خود در پروزه درک میکند.
برج های رقصان ،دبی

این فایل دارای110اسلاید به صورت پاورپوینت میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

21300 تومان – خرید

 

mohammadi morteza

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Next Post

دانلود نقشه اتوکدی نمایشگاه دائم

ی آوریل 11 , 2021
طراحی نمایشگاه چیست؟ در تحقیقات بسیار زیادی به بررسی این مطلب پرداخته شده که انسان دقیقا از چه زمانی شروع به بر قراری ارتباط کرده و چگونه ارتباط و اشکال متنوع در آمده است . واضح است که در طول تاریخ و شاید از ابتدا آن مردوم در پاسخ به […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید