امروز Saturday 23 March 2019

سبک های معماری

سبک های معماری

مقایسه تطبیقی معماری ارگانیک و پست مدرنانسان طبیعت معماری

مقایسه تطبیقی معماری ارگانیک و پست مدرن، (مطالعات موردی: خانه آبشار و خانه مادر ونچوری)

چکیده فرانک لوید رایت، معمار نامدار اوایل قرن بیستم و یکی از پیشگامان معماری مدرن در این باره میگوید: “معماری عصاره زندگی است و به عبارتی زندگی را شکل میدهد….

نظریه های شیوه های روند طراحیزنگ تفریح معماری

دانلود پاورپوینت نظریه های شیوه های روند طراحی(مبانی نظری)

طراحی چیست؟ تلاشی اندیشمندانه وخلاقانه که به ارائه یک اثر می انجامد. طراحی مهارتی بسیارپیچده است .این پدیده استعدادی اسرارامیزنیست.که تنهابه افرادی باقدرت هایی ناشناخته اعطاشده باشدبلکه مهارتی است که…

سبک های معماری

پاورپوینت خلاصه ایی از کتاب نگاهی بر افسون زدگی جدید هویت چهل تیکه و تفکر سیار

بیوگرافی نویسنده کتاب نگاهی بر افسون زدگی: داریوش شایگان فیلسوف و ادیب ایرانی مقیم پاریس می باشد . شایگان فیلسوف فرهنگهابا نگرش بسیار وسیع است و اغلب به ساختارهای ژرف…