سبک های معماری

سبک های معماری

دانلود پاورپوینت معرفی معماری ژاپن

معرفی معماری ژاپن معماری ژاپن معماری است همگون و تاثیر گرفته ازاقلیم و طبیعت اطراف خود. وجود طبیعت زیبا،دریاچه ها، رودخانه های فراوان، آبشارهای باوقار، آفتاب تابان،کوههای بلند همچون فوجی…

دانلود پاورپوینت معرفی سبک معماری باروک

دانلود پاورپوینت معرفی سبک معماری باروک

واژه پرتغالي ((باروك)) از معني مرواريد نا منظم مشتق شده است. از نظر منتقدان سده نوزدهم به معماري كلاسيك منحط بي ساختار ، داراي تزيينات زياد نمايشي و عجيب و…

دانلود پاورپوینت معرفی معماری گوتیک

دانلود پاورپوینت معرفی معماری گوتیک

لغت گوتیک یعنی منسوب به قوم گوتها( ازاقوام شمال اروپا )این شیوه هنری که درنیمه دوم سده دوازدهم پا گرفت و در همه کشورهای اروپایی متداول شد درآغازمنحصربود به شیوه…

دانلود پاورپوینت معرفی معماری ارگانیک

دانلود پاورپوینت معرفی معماری ارگانیک

مکتب شیکاگو زادگاه معماری ارگانیک: در دو دهه آخر قرن ۱۹ در شیکاگو تعدادی مهندسان سازه و جوان وجود داشت که عمدتا تحصیل کرده اروپا و شرق امریکا بودند که…

آشنایی با مکتب سمبولیسم

دانلود پاورپوینت آشنایی با مکتب سمبولیسم

فهرست عناوین دیدگاه های سمبولیسم اصول فکری پیروان نهضت هنر نو سبک های تاثیرگذار در معماری گائودی اشخاص تاثیر گذار در معماری گائودی عناصر شاخص در معماری گائودی مفاهیم غالب…

نظریه های شیوه های روند طراحی

دانلود پاورپوینت نظریه های شیوه های روند طراحی(مبانی نظری)

طراحی چیست؟ تلاشی اندیشمندانه وخلاقانه که به ارائه یک اثر می انجامد. طراحی مهارتی بسیارپیچده است .این پدیده استعدادی اسرارامیزنیست.که تنهابه افرادی باقدرت هایی ناشناخته اعطاشده باشدبلکه مهارتی است که…