امروز Wednesday 24 April 2019

معماران معروف

معماران معروف

معماران معروف

دانلود معرفی معمار لوئی کان

لوئی کان: پیشرفت یا بازگشت به گذشته معماری کان هنگامی به شکوفایی رسید که نوعی سکون بر معماری مدرنیسم حکمفرما شده بود. البته دلایلی چند برای این سکون می توان…

معماران معروف

دانلود پاورپوینت معرفی لوکوربوزیه

لوکوربوزیه بانام مستعار شارلز ادوارد ژانره شارل ادوارد ژانره(لوکوربوزیه) در سال ۱۸۷۸ میلادى در سویس متولد شد.در سال ۱۹۲۳او نام لوکوربوزیه را که لقب پدر بزگ مادریش بود را بر…