پایان نامهپروژه های درسیرساله معمارینقشه فرهنگی هنری

دانلود نقشه اتوکدی و رساله معماری سینما

اهمیت موضوع تحقیق:

سینما بعنوان پدیده ای نو توانسته درسالیان بعداز پیدایش علاوه برجنبه ی هنری دیگرپتانسیل های قدرتمندخوددرعرصه های مهم ودرارتباط بااجتماع رابه نمایش بگذارد.سرگرمی اقتصادی، سیاسی ،اجتماعی و…که هرکدام باید به صورت جداگانه موردبررسی قرارگیرد.سینما درسالیان اخیر درکشورمان دچارفرازوفرودهایی درجنبه های مختلف بوده است.متاسفانه به لحاظ بهبود کیفیت محل نمایش فیلم واستقبال عموم مردم ازاین پدیده به طورجدی شاهدافت شدیدی بوده ایم اهمیت سینماازاین بابت می تواندبه عنوان یک مکان ووسیله ای برای ارتباط جمعی درجهت نشروگسترش فرهنگ نقشی کلیدی ایفا کندولی کشورما باسابقه بسیارغنی هنرهای نمایشی متاسفانه نتوانسته است آن طورکه بایدنقش خودراایفا کند.یکی ازاولین اقداماتی که بایددراین زمینه انجام شود ساخت وگسترش مجتمع های سینمایی می باشد.
اهداف تحقیق:
دراین تحقیق که به روش های گوناگونی انجام داده ایم مسائلی را موردبحث وتبادل نظرقرارداده ایم واهدافی محقق شد که به مواردی ازآن اشاره می کنیم:

1-به بررسی نقش حرکت درسینما می پردازیم وهمینطور به ریتم وتکرارکه عناصرمهم وپایه ای هنرسینما میباشد.
2-تاثیرمتقابل سینما ومعماری
3-به بررسی سینما واهمیت سمبل هادر هنرسینما می پردازیم.
4-تاریخچه شکل گیری سینما درایران رابررسی کرده ایم.

روش مطالعه تحقیق:

می توان به 3بخش کلی تقسیم کرد:
مرحله اول رامی توان به موارد زیرتقسیم کرد:

الف)طرح مسئله به شکل کلی:همان طورکه درضرورت طرح پروژه توضیح داده شد،هدف رسیدن به فضائی است که بتواندزمینه ارتقاء ساختارهای فکری افراد جامعه رادرقالب یک مجتمع سینمایی محیاکند.
ب)مبانی نظری که شامل بررسی طرحها ،ایده ها ونگرش ها وفلسفه های مختلف دراین رابطه می باشد.
ج)مبانی سینما که به خودمقوله ی سینما می پردازد.
د)بررسی نمونه هایی درارتباط با فضاهای تفریخی،فرهنگی،آموزشی وتجزیه وتحلیل آنها.

مرحله دوم:شامل مطالعات پایه است که به مسائلی ازقبیل شکل گیری وتاریخچه یاسوج مطالعات فرهنگی ،مطالعات اقلیمی وجمعیتی می پردازد.
مرحله سوم:شامل مطالعات کالبدی است که به آنالیزاجزا می پردازدوشامل:الف)شناخت بسترطرح درشهریاسوج

ب)شناخت خصوصیات درونی وتجزیه وتحلیل سایت
ج)شناخت بافت همجواری هاوعوامل تاثیرگذارخارجی.

اسکرین شات های از مجموعه:

پلان طبقه همکف
پلان طبقه همکف
پلان طبقه اول
پلان طبقه اول
پلان طبقه دوم
پلان طبقه دوم
پلان طبقه سوم
پلان طبقه سوم
پلان طبقه چهارم
پلان طبقه چهارم
برش A-A
برش A-A
برش B-B
برش B-B

ریز فصاهای این پروژه شامل:

 1. فیلتر ورودی
 2. لابی و اطلاعات
 3. بارانداز
 4. انبار
 5. پله آسانسور بار
 6. سرویس بهداشتی
 7. فضای نشستن
 8. فروشگاه ها
 9. بلیط فروشی
 10. وید
 11. سالن انتظار
 12. سالن شماره 1
 13. سن و پرده
 14. انبار سالن
 15. دید به سایت
 16. پل ارتباط
 17. اداری و مالی
 18. استراحت اداری
 19. آبدارخانه
 20. مدیریت
 21. منشی
 22. استراحت مدیر
 23. جلسات
 24. کافی شاپ
 25. تحویل
 26. اتاق اماده سفارش
 27. اتاق پروژکتور
 28. گالری

مقدمه                     اهداف

فصل اول- شناخت موضوع
بیان مسئله تحقیق….…………………………………12
اهمیت موضوع تحقیق .…..……..……………………12
اهداف تحقیق………………………………………………12
روش تحقیق…….……………………………………………….13

فصل دوم –مبانی نظری

فرهنگ نمایش و نقش آن در ایران……….……………………………14
سینماچیست…..……..…..………………16
تاریخچه سینمای جهان………….……….18
اختراع سینما……..………………………………………..18
تاریخ سینمای ایران…..….…………………..20
سینمای حال حاضرایران….…………..22
معماری درسینما………..…..……………25
سینماوحرکت……………….……….27
سینماو زمان………………………….28
فضادرمعماری وسینمای امروزی…………..…….29
معماری سینما……….….….………………………30
لوکوربوزیه وفیلم………………………………………..….31

فصل سوم-استانداردها

ملزومات سینمادراستانداردهای آمریکا.….……………………32
موقعیت سایت……………………….……….32
مشخصات سالن سینما…….….33
ظرفیت سالن………………..…….33
شیب کف وصندلی ها….….………………..33
شیب کف سالن نمایش…..……………………33
فاصله گذاری ردیف ها وراهروها.…………………..34
مشخصات راهرو ها.…………………….35
نحوه انتظام صندلی ها در سالن.……….37
ورودی و خروجی های سالن.…………..….39
پرده نمایش فیلم.…………..……………….43
ضوابط شنوایی در سالن.……….43
قائده کلی.………………………..…….44
اتاق جانبی سالن ها.………………..….….45
هال انتظار.………………………….….47
ورودی سینما.……………..….….50
گیشه بلیط فروشی.……………………..….….51
سرویس بهداشتی..……………….52
فضاهای اداری……..………………………..….53
انبار……..………………………………..53
بوفه……..…………………………….….….54
بخش جنبی خانه فیلم و سینما و فیلم……..………….54
فضاهای ورودی……….……………………….56
فضاهای ورودی……….…………………..….56
فضاهای ورودی……….…………………..56
انبار مواد غذایی………………….58
بارانداز …………………………………58
آشپزخانه و ضمائم آن ……………..59
قسمت های بخش پذیرایی …………………..60
زیر بنای فضاهای بخش جنبی سالن ……………………..60
زیر بنای بخش تشکیل دهنده خانه سینما ……………61
پارکینگ ها………….. ………………………….61

فصل چهارم-نمونه موردی

مجموعه سینمایی62…..…….…………UFA.
مجموعه سینمایی آزادی تهران….…….…..………………………68
مجتمع سینمایی آزادی(بابک شکوفی)…………………………..69

فصل پنجم- تحلیل سایت

معرفی استان و شهرستان………………………72
موقعیت جفرافیایی……………………73
تاریخ و فرهنگ………………………..74
مکان های دیدنی-یاسوج……………………76
صنایع و معادن-یاسوج…………………………………77
کشاورزی و دام داری-یاسوج…………………77
آثار تاریخی- یاسوج………………….77

توجه: فرمت رساله به صورت Word قابل ویرایش میباشد، فرمت نقشه به صورت اتوکدی و قابل ویرایش میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:


مطالب مشابه:

دانلود رساله معماری تئاتر و سینما

دانلود فایل بررسی استانداردها و برنامه فیزیکی طراحی موزه سنگ

دانلود نقشه اتوکدی موزه کرد همراه با فایل تریدی مکس


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا